LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

Toimintakertomus vuodelta 2019

Säätiön toiminta vuonna 2019

Hallinto
Säätiön konsernirakenteen kehittämiseksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Manner ja toimitusjohtajaksi Mikko Rönnholm. Varapuheenjohtajana hallituksessa jatkaa Jarmo Rosenlöf sekä muina jäseninä Esko Heinonen, Mikko Rönnholm, Sauli Saarinen ja Martti Sipponen.
Säätiön pitkäaikainen asiamies Jorma Levonen luopui tehtävästä ja säätiön tarkoituksen mukaisesta avustus- ja tukitoiminnasta vastaavaksi asiamieheksi valittiin Rauno Saari.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajina ovat olleet KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kari Niukko ja KHT Henry Maarala sekä varatilintarkastajana KPMG Oy Ab.

Toiminta
Hallitus ja neuvottelukunta ovat perehtyneet asuntotuotannon kehitykseen seminaareissa ja muussa koulutuksessa.
Asunto- ja kaavoituspolitiikan muutoksia on seurattu tutkimuksia tukien erityisesti Turun seudulla.

  • Säätiö on osallistunut yhdessä Turun kaupungin kanssa alaa koskeviin tutkimusprojekteihin, joista viime vuonna käynnissä oli yksi kohde ja
  • toimintavuonna apurahoja sai: Nieminen Niina:
    Väitöskirja-tutkimuksen tekemiseen kaupunkitutkimusohjelmaan, yhteiskunnalliseen tutkimukseen 6225,00€.
  • Säätiö on harjoittanut avustustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa nuorten asumisen tukemisessa, ja tässä tarkoituksessa on myönnetty avustusta 18.000,00€.
  • Turun Yliopisto, kolme avustusta 197.500,00€
  • Kaikki avustukset yhteensä 224.725,00 €

Tutkimustoimintaa ohjaavan säätiön neuvottelukunnan muodostivat:
Puheenjohtajana rehtori emeritus Keijo Virtanen,
Varapuheenjohtajana maaherra emeritus Rauno Saari
jäsenet arkkitehti Eero Löytönen, ekonomi Pekka Ruola ja apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.
Asiamies Rauno Saari on ollut säätiön edustajana tutkimusohjelmien valmistelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

Säätiön talous
Säätiön taloudellisen toiminnan painopiste on ollut konserni- ja osakkuusyhtiöiden toiminnassa. Nämä omistukset ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa ja ne tuottavat myös säätiön rahoituksesta merkittävimmän ja vakaimman tulovirran.
Mahdolliset riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin.
Julkisesti noteeratut sijoitustuotteet ovat olleet likvidejä ja sijoittamisprofiili on ollut varovainen.
Vuoden alussa ostettiin sijoitusomaisuudeksi säätiölle Kotosalla vuokra-asuntokiinteistö.
Avustusmenot ovat nousussa, kuluvan vuoden sitoumusten tavoitetaso on nostettu 350.000 euroon.

SÄÄTIÖN TOIMINNAN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA:
Emo säätiö (Vuonna 2000 asetettu säätiön peruspääoma on ollut 200 000 markkaa eli 33.637,59 euroa.)
• Avustukset 224.725,00 (187.400,00) ((88.675,00)) (((57.566,66))) euroa
• Muut kulut 53.912,43 (30.488,62) ((31.252,17)) (((25.991,44))) euroa ja
• Emosäätiön ylijäämä 1.208.338,29 (957.979,56) ((804.986,04)) (((359.196,42))) euroa.
• Taseen loppusumma 4.830.808,51 (3.631.312,65) ((2.676.446,24)) (((1.860.649,31))) euroa
• Oman pääoman ollessa 4.828.798,34 (3.620.460,05) ((2.665.635,35)) (((1.860.649,31))).

Säätiö konserni

  • Konsernin ylijäämä oli 6.920.325,05 (5.421.628,08) ((4.371.824,77)) (((23.458.144,54))) euroa,
  • Taseen loppusumma 61.770.417,68 (52.179.087,81) ((47 277 085,52)) (((41 970 379,52))) euroa
  • Oman pääoma määrä oli 56.202.632,03 (49.284.668,68) ((43.863.040,61)) (((39.491.215,85))) euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA ILMOITUKSET

Hallitus ehdottaa, että tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaan varataan 350.000,00 euroa.

Säätiöllä ei ole ollut vuonna 2019 säätiölain 5 luvun 2§ mukaista lähipiiritoimintaa eli suppealle lähipiirille ei ole annettu kokonaan tai osittain vastikkeettomia taloudellisia etuja eikä tehty muita taloudellisia toimia. Suppealle lähipiirille ei ole annettu rahalainoja tai vastuusitoumuksia.
Konsernisuhteet ovat syntyneet jo aiemmilla tilikausilla vanhan säätiölain aikana.

Säätiön tuleva toiminta
Säätiön tutkimustoiminnan tukemisohjelman mukaisesti jatketaan apurahojen jakamista tavoitteena aikaansaada kokonaisuuksia, jotka voisivat palvella asuntotoimintaa monipuolisesti.
Säätiö tutkii mahdollisuuksia suunnata erillisavustuksia myös ammattikorkeakouluille. Säätiön sijoitustoimintaa suunnataan uudelleen ja varallisuudesta osa sijoitetaan asuntotuotantoon.
Sijoitustoiminnan allokaatiota arvioidaan vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti. Säätiö on laatinut sijoitussuunnitelman koskien koko konsernia.
Säätiö jatkaa säätiön sidosryhmien kanssa pidettäviä seminaareja. Vuokra ja erityisryhmien asumisen liittyviä ajankohtaisaiheisia neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään.

Palkkiot
Säätiön hallituksen jäsenille, asiamiehelle ja neuvottelukunnalle on maksettu tilikauden aikana palkkioita yhteensä 28.640,00 euroa.