LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

TUTKIMUSRAHOITUS

Länsi-Suomen Yleishyödyllinen Asuntosäätiö on perustettu vuonna 2000 Varsinais-Suomen YH Rakennuttaja osuuskunnan toimesta. Säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksena on erityisesti koulutusta ja tutkimusta tukemalla edistää yleishyödyllistä asuntotuotantotoimintaa, jolla parannetaan sosiaalisin perustein ja erityisille väestöryhmille, kuten vanhuksille ja kehitysvammaisille tarjolla olevia asumisolosuhteita ja -muotoja.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa järjestämällä koulutusta ja myöntämällä apurahoja tutkimustoimintaan säätiön tarkoituksen mukaisille aihealueille.

Hakemusaikaa ei varsinaisesti ole. Hakemuksia voi jättää  vapaamuotoisena säätiön asiamiehelle Rauno Saarelle sähköpostilla ja niitä käsitellään vuosittain.
Säätiö tukee tällä hetkellä  Turun kaupunkitutkimusohjelmaa, jonka toimintaan voi tutustua tästä.  
Suosittelemmekin asiasta kiinnostuneita kääntymään Sampo Ruoppilan johtaman ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Säätiön tutkimustoimintaa ohjaaman ja valmistelemaan on nimetty neuvottelukunta. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat tutkimuksen ja tieteen, kunnallishallinnon sekä asuntotuotannon asiantuntemusta.

 

Apurahojen suuntaaminen tutkimukseen esitellään vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä.

LSYHS_toimintakertomus2020 (2)