LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

TUTKIMUSRAHOITUS

Länsi-Suomen Yleishyödyllinen Asuntosäätiö on perustettu vuonna 2000 Varsinais-Suomen YH Rakennuttaja osuuskunnan toimesta. Säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksena on erityisesti koulutusta ja tutkimusta tukemalla edistää yleishyödyllistä asuntotuotantotoimintaa, jolla parannetaan sosiaalisin perustein ja erityisille väestöryhmille, kuten vanhuksille ja kehitysvammaisille tarjolla olevia asumisolosuhteita ja -muotoja.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa järjestämällä koulutusta ja myöntämällä apurahoja tutkimustoimintaan säätiön tarkoituksen mukaisille aihealueille.

Hakemusaikaa ei varsinaisesti ole. Hakemuksia voi jättää  vapaamuotoisena säätiön asiamiehelle Rauno Saarelle sähköpostilla ja niitä käsitellään vuosittain.
Säätiö tukee tällä hetkellä  Turun kaupunkitutkimusohjelmaa, jonka toimintaan voi tutustua tästä.  
Suosittelemmekin asiasta kiinnostuneita kääntymään Sampo Ruoppilan johtaman ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Säätiön tutkimustoimintaa ohjaaman ja valmistelemaan on nimetty neuvottelukunta. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat tutkimuksen ja tieteen, kunnallishallinnon sekä asuntotuotannon asiantuntemusta.

 

Apurahojen suuntaaminen tutkimukseen esitellään vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä.

Vuoden 2023 toiminta:

Säätiö on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa tukenut säätiön tarkoituksenmukaisia tutkimusprojekteja. Niistä oli käynnissä kaksi hanketta vuoden 2023 aikana.

Säätiö on perustanut Turun Yliopistosäätiön hallinnoiman YH-Rahaston, jonka tuotosta jaetaan apurahoja säätiön tarkoituksen mukaisiin tutkimuksiin säätiön hyväksymien esitysten pohjalta.

Säätiö on avustuksilla ja apurahoilla tukenut säätiön tarkoituksenmukaisen tutkimuksen harjoittamista, yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Säätiö on vuonna 2023 jakanut avustuksia seuraavasti:

 

Tukenasi 18000,00
Tampereen Korkeakoulusäätiö sr 70300,00
Turun Yliopisto 75 000,00
Turun Ammattikorkeakoulu Oy 26 238,25
Turun Yliopistosäätiö, nimikkorahasto 200.000,00
 Kaikki yhteensä 389 538,25

Hallitus ja neuvottelukunta ovat perehtyneet säätiön avustamaan tutkimustoimintaan sekä asuntotuotannon kehitykseen seminaareissa; elokuussa perinteisessä elo-seminaarissa ja syksyllä Mauno Koivisto 100 vuotta seminaarissa. Hallinto on osallistunut tutkimustulosten esittelytilaisuuteen ja seurannut hankkeiden etenemistä tilannekatsausten välityksellä.