LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

LSYHAS toimintakertomus vuodelta 2022

Länsi-Suomen Yleishyödyllinen Asuntosäätiö
Toimintakertomus 2022

Säätiön toiminta vuonna 2022

Hallinto
Säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Manner, varapuheenjohtajana Jarmo Rosenlöf sekä
muina hallituksen jäseninä Esko Heinonen, Mikko Rönnholm, Sauli Saarinen ja Martti Sipponen.
Toimitusjohtajana on toiminut Mikko Rönnholm ja asiamiehenä Rauno Saari.
Tilintarkastajat:
Tilintarkastajina ovat olleet KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi ja KHT Henry Maarala sekä varatilintarkastajana KPMG Oy Ab.

Toiminta
Hallitus ja neuvottelukunta ovat perehtyneet säätiön tarkoituksen mukaiseen tutkimustoimintaan sekä asuntotuotannon kehitykseen seminaareissa ja koulutuksessa.
Talouden ja toimintaympäristön muutoksen vaikutusta Asunto-, kaavoitus- ja ympäristöpolitiikan muutoksia on seurattu ja tutkimustukea on suunnattu erityisesti Turun ja Tampereen seudulle.
Säätiö on osallistunut yhdessä Turun kaupungin kanssa alaa koskeviin tutkimusprojekteihin, joista viime vuonna käynnissä oli kaksi kohdetta. Säätiö on harjoittanut avustustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja hyväksyttyihin tarkoituksiin on myönnetty avustusta eri toimijoille seuraavasti:

Tukenasi 18 000,00
Åbo Akademi 112 605,00
Aalto-korkeakoulusäätiö sr Kauppakorkeakoulu 37 395,00
Vaasan yliopisto 75 000,00
Turun ammattikorkeakoulu Oy 25 661,75
Yhteensä 268 661,75
Avustukset: Turun Yliopisto 100 000,00
Kaikki yhteensä 368 661,75

Tutkimustoimintaa ohjaavan säätiön neuvottelukunnan muodostivat:

Puheenjohtajana rehtori emeritus Keijo Virtanen,
Varapuheenjohtajana maaherra emeritus Rauno Saari
jäsenet arkkitehti Eero Löytönen, KTM Janne Tuominen ja konsernijohtaja Jarkko Virtanen.
Asiamies Rauno Saari on ollut säätiön edustajana tutkimusohjelmien valmistelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

Säätiön talous

Säätiön taloudellisen toiminnan painopiste on ollut konserni- ja osakkuusyhtiöiden toiminnassa. Nämä omistukset ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa ja ne tuottavat myös säätiön rahoituksesta merkittävimmän ja vakaimman tulovirran.
Mahdolliset riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin.
Konsernille on laadittu tytäryhtiö YHVS-Rakennuttaja Oy:n toimesta sijoitussuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain.
Säätiön omat finanssisijoitukset ovat olleet julkisesti noteerattuja sijoitustuotteita, jotka ovat olleet likvidejä ja sijoittamisprofiili on ollut varovainen, minkä takia tuotot ovat olleet vaatimattomat.

Säätiön sijoitusomaisuuteen kuuluvat myös Kotosalla vuokra-asuntokiinteistö ja vuokralle annettuja tontteja.
Avustusmenot ovat nousussa, kuluvan vuoden sitoumusten tavoitetasona pidetään 500.000 €
SÄÄTIÖN TOIMINNAN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA:
 Avustukset 368 661,75 ( 447.500,00), ((325.500,00)) euroa
Kulut  79.208, 84, (77.690,72 ), ((57.079,66) ) euroa

 Emosäätiön ylijäämä 517.036,81, (988.779,48), ((1.058.830,50)) €
 Taseen loppusumma 7.459.941,25, (6.934.395,88), ((6.031.354,19)) €,
 Oma pääoma 7.401.032,80, (6.876.408,32), ((5.887.628,84))€

Emon ylijäämä 0,52 (0,99),((1,06)) Emon OPO 7,40 (6,88), ((5,89)) M€

Vuonna 2000 asetettu säätiön peruspääoma on ollut 200 000 markkaa eli 33.637,59 euroa.

Konsernin ylijäämä 4.780.059,15, (13.227,32 )(( 7.698,425, 50) ) euroa
Taseen loppusumma 97.556.294,88, (89.384.001,38 ), ((69.923.288,90 )) euroa
Oman pääoma määrä  81.942.921,04, (77.121.176,85), ((63.901.055,53 ))  euroa

HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA ILMOITUKSET

Hallitus ehdottaa, että tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaan varataan 500.000 euroa.
Säätiöllä ei ole ollut vuonna 2022 säätiölain 5 luvun 2§ mukaista lähipiiritoimintaa eli suppealle lähipiirille ei ole annettu kokonaan tai osittain vastikkeettomia taloudellisia etuja eikä tehty muita taloudellisia toimia.
Suppealle lähipiirille ei ole annettu rahalainoja tai vastuusitoumuksia.
Konsernisuhteet ovat syntyneet jo aiemmilla tilikausilla vanhan säätiölain aikana.

Säätiön tuleva toiminta

Säätiön tutkimustoiminnan tukemisohjelman mukaisesti jatketaan apurahojen jakamista tavoitteena aikaansaada kokonaisuuksia, jotka voisivat palvella asumista monipuolisesti.
Tämän lisäksi säätiö jatkaa nimikkorahaston toiminnan tukemista.
Säätiön sijoitustoimintaa jatketaan toimintavuonna suunnitellulla tavalla.
Sijoitustoiminnan allokaatiota arvioidaan vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti.
Säätiön konsernille laadittua sijoitussuunnitelmaa tarkastetaan muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi ja säätiö on lisäämässä omistusta osakkuusyhtiöissä.
Säätiö jatkaa säätiön sidosryhmien kanssa pidettäviä seminaareja.
Vuokralla asuvien ja erityisryhmien asumiseen liittyviä ajankohtaisaiheisia neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään.
Ympäristömuutokset ja muiden olosuhteiden äkilliset muutokset edellyttävät rakentamisen kehittämistä vastaamaan uusia vaatimuksia. Tätä kehitystyötä tuetaan.
Yhteiskunnallista muutosta seurataan ja pyritään olemaan aktiivinen toimija asuntoasioiden kehittämisessä.

Palkkiot
Säätiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle, asiamiehelle ja neuvottelukunnalle on maksettu tilikauden
aikana palkkioita yhteensä 51.120,00, (42.900,00), ((37.900,00))