LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

SAMPO RUOPPILA: Asumistutkimus Turun kaupunkitutkimusohjelmassa

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta. Ohjelma tukeutuu Turun kaupungin strategisiin ohjelmiin ja kärkihankkeisiin.

Itse tutkimusohjelman kohde on, niiden teemojen puitteissa, yhteiskunnallinen ja tilallinen muutos kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tietoperusteista johtamista vahvistamalla pyritään lisäämään kaupungin kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Nykyinen tutkimusohjelman kausi (2019-2023) on järjestyksessä kolmas.

Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö on tehnyt Turun kaupunkitutkimusohjelman kanssa yhteistyötä asumistutkimuksen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi vuodesta 2011 alkaen. Säätiö on rahoittanut asumista koskevia hankkeita kaupunkitutkimusohjelman järjestämissä tutkimusrahoituskilpailuissa.

Nykyään pääosa rahoituksesta suunnataan kaksivuotisille, professoreiden tai muiden kokeneiden tutkijoiden vetämille tutkimushankkeille. Tällä hetkellä on käynnissä, eri vaiheissa, kolme säätiön rahoittamaa hanketta.

  • Viimeistelyssä olevassa, Turun yliopiston sosiaalityön yliopistonlehtori Jarkko Rasinkankaan johtamassa hankkeessa ”Kohtuuhintaisen asumisen edistämisen mallien, toimijoiden ja politiikan analyysi” (rahoitus 2018-19) pureudutaan tähän asuntomarkkinoiden visaiseen ongelmaan valtakunnan ja suurimpien kaupunkien tasolla.
  • Käynnissä olevassa Turun yliopiston (sosiologia) ja Tampereen yliopistojen (johtamiskorkeakoulu ja arkkitehtuuri) yhteishankkeessa ”Miksi Turkuun? Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan näkökulmasta” (rahoitus 2019-20) aiheena on asumisen koettu laatu ja ohjeistus asuntosuunnittelun parantamiseen tiivistyvillä kaupunkiseuduilla. Hanketta johtavat sosiologian professori Hannu Ruonavaara (TY) ja aluetieteen yliopistonlehtori Markus Laine (TaY). Tänä keväänä puolestaan käynnistyi Turun yliopiston (sosiologia) ja Itä-
  • Suomen yliopiston (yhteiskuntatieteet, sosiaali- ja terveysjohtaminen) hanke ”Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot – yksinäisyyden torjuntaa ja vastavuoroista tukea” (rahoitus 2020-21), jonka aihe on koronan aikaan entistäkin polttavampi.
  • Aiempina vuosina säätiö on myöntänyt kaupunkitutkimusohjelman rahoituskilpailujen puitteissa yhteensä 10 yhden vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjan tekijöille tai jo väitelleille tutkijoille.

 

Lisäksi kaupunkitutkimusohjelman johtaja Sampo Ruoppila avusti säätiön asiamiestä Rauno Saarta erillisestä kaupunkitaloustieteen kokonaisuudesta sovittaessa.

Lisätietoja ja julkaisuja Turun kaupunkitutkimusohjelmasta: www.turku.fi/kaupunkitutkimus