LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

ELIAS OIKARINEN: LSYHAS rahoittama asuntomarkkinahanke

Tiivis kuvaus hankkeesta, 17.5.2020, Elias Oikarinen

 

Tässä syksyllä 2018 Turun yliopiston taloustieteen laitoksella alkaneessa ja vuoden 2021-22 vaihteeseen jatkuvassa hankkeessa on tarkoituksena tuottaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta sellaisista ajankohtaisista ja tärkeistä asuntomarkkinoiden toimintaa koskevista kysymyksistä, joilla voi olla sovellettavaa merkitystä myös Turun ja Varsinais-Suomen kehittämiselle. Tutkimushanke sisältää analyysejä useammista erillisistä asuntomarkkinoiden toimintaa koskevista aiheista, ja tutkimukset ovat luonteeltaan erityisesti empiirisiä analyysejä pääasiassa suomalaisia kattavia tilastoaineistoja hyödyntäen.

Hanke tuo tutkimustietoa:

  • a) maankäyttöpolitiikan – sisältäen kaavoitus ja maapolitiikka sekä erilaiset kannustin-, verotus- ja informaatiotekijät – vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin,
  • b) asuntohinta-tulotasosuhteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä,
  • c) tuetun asuntotuotannon vaikutuksista asuntomarkkinoilla,
  • d) vuokratonteilla sijaitsevien asuntojen arvonmuodostuksesta suhteessa omistustontilla sijaitseviin asuntoihin sekä d) asunto- ja lainamarkkinoiden välisestä vuorovaikutusta.

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman hankkeen SmartLand kanssa. Yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa on muutoinkin tärkeässä roolissa hankkeessa. Yhteistyökumppaneina on tutkijoita mm. Aalto-yliopistosta, Valtion taloudellisesta tutkimuslaitoksesta, Geneven yliopistosta ja Melbournen yliopistosta.
Turun yliopiston taloustieteen laitoksella hankkeessa ovat mukana KTT Elias Oikarinen (hankkeen johtaja) ja VTT Erik Mäkelä. Lisäksi VTM Eero Hentula ryhtyy hankkeen tiimoilta jatko-opintoihin ja väitöskirjatyöhön täysipäiväisesti 1.8.2020 alkaen.