LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

Asiamies RAUNO SAARI: Tutkimustoiminnan murrosvuosi 2019

Vuosi 2019 merkitsi säätiön tukemassa tutkimustoiminnassa murrosvuotta. Se oli sitä määrällisesti, mutta myös tutkimusten alueellistayhteistyötä ajatellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säätiö on mukana Turun yliopiston taloustieteen laitoksella käynnistyneessä (vv.2019-23) suurhankkeessa ”Asuntomarkkinoiden analyysissä”.
Kyseessä on kaupunkitaloustieteellinen tutkimus asuntomarkkinoiden toimivuudesta ja kehityksestä Turun seudulla. Tutkimuksen vastuuhenkilöinä toimivat dosentti Elias Oikarinen ja professori Heikki Kauppi.

Turun kaupunkitutkimuksen kautta säätiö on rahoittanut dosentti Jarkko Rasinkankaan tutkimusryhmän selvitystä ”Kohtuuhintaisen asumisen pullonkaulat ( vv.2018-19).
Hanketta on tehty yhteistyössä Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimuksen tulokset valmistuvat kevään 2020 aikana.

Vuoden 2019 aikana käynnistyi myös professori Hannu Ruonanvaaran tutkimusryhmän hanke ”Miksi Turkuun”(2010-20).
Tutkimuksessa selvitetään kaupunkiasumisen houkuttelevuutta asukkaan näkökulmasta sekä miten tarjonta ja siihen asetetut toiveet toteutuvat. Hanke on yhteistyöhanke Turun ja Tampereen yliopistojen kesken.

Syksyllä 2019 säätiö päätti rahoituksesta Turun kaupunkitutkimusohjelmaan valitun professori Hannu Ruonanvaaran tutkimusryhmän tutkimuksesta ”Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot :yksinäisyyden torjunta ja vastavuoroista tukea”(vv.2020-219.)
utkimus on Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston – Kuopion- yhteishanke.

Päättyneen vuoden aikana saatiin päätökseen myös valmistelut Tampereen yliopiston, YH-Kotien ja säätiön tutkimushankkeesta ”Asuminen muutoksissa; yhteisten ja yksityisten tilojen potentiaali ”(vv.2020-2021 ).Tutkimuksessa selvitetään rakennettujen yhteisten tilojen monikäyttöisyyttä sekä kestävää asuntoarkkitehtuuria. Tutkimusryhmää johtaa PhD , arkkitehti Sofie Pelsmakers tukenaan dekaani, professori Antti Lönnqvist.

Vuoden 2019 aikana avattiin myös tutkimusyhteistyö Turun Ammattikorkeakoulun kanssa.
Tutkimuksen aiheena on ”Hiilijalanjäljen vaikutus asumiseen (vv.2020-21).Tutkimus kattaa kirjallisuusselvityksen asumisen hiilijalanjäljestä (v.2020) sekä hiilijalanjäljen peilauksen eri asuntotyyppeihin (v.2021).Tutkimuksen vastuuhenkilöinä toimivat tutkimuspäällikkö Esa Leinonen sekä lehtorit Tapio Keiramo ja Vesa Tuominen.

Säätiö on vuodesta 2016 tukenut Turun Kaupunkilähetyksen nuorten asumisen ”TuKeNasi-projektia”. Itsenäistyvien nuorten parissa tehtävää vapaaehtois- ja tukityön tuloksia ja vaikuttavuutta on selvitetty kahdessa säätiön tukemassa Turun yliopistossa laaditussa pro gradu-tutkielmassa (v.2017 ja v.2019). Jälkimmäisen selvityksen, joka osoitti vapaaehtoistyön merkittävyyden, luovutti VTK säätiölle sen perinteisessä Elo-seminaarissa 2019.