LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus- kirjoitus palkittiin

23.04.2021

UUTINEN

 

Elina Sutelan, Sampo Ruoppilan, Jarkko Rasinkankaan ja Jutta Juveniuksen artikkeli Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus on valittu vuoden kaupunkikirjoitukseksi kaupunkitutkimuksen päivillä.

Vuoden kaupunkikirjoitus ilmestyi Yhdyskuntasuunnittelu-lehden numerossa 1/2020 ja se tarkastelee asumisen kohtuuhintaisuuden määrittelyä suomalaisessa asuntopolitiikassa. Kirjoittajista Sutela, Rasinkangas ja Ruoppila työskentelevät Turun yliopistossa. Ruoppila johtaa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa. Jutta Juvenius työskentelee Helsingin yliopistossa.

Artikkelin tutkimusaineiston muodostavat hallitusohjelmat 2007–2019, vuonna 2019 voimassa olleet asuntopolitiikkaa ja asumisen etuuksia käsittelevät ohjelmalliset linjaukset, lait ja aiesopimukset sekä asiantuntijahaastattelut.

Kirjoittajat ovat tarkastelleet kohtuuhintaisuuden määritelmää normatiivisen, kuluttajavalintoja painottavan sekä asuntojen hallintamuotoihin perustuvan näkökulman avulla.
Palkintoperustelun mukaan artikkeli saa lukijan oivaltamaan, kuinka poikkeavia eri toimijoiden näkökulmat ja lähtöoletukset ovat käsiteltäessä asumisen kohtuuhintaisuutta.

Tutkimus on lisäksi ajankohtainen ja oikea-aikainen tukemaan asuntopoliittisten ohjelmien sekä asumista koskevan säädösohjausten valmistelua.
Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto jaetaan vuosittain parhaalle suomenkieliselle kaupunkitutkimuksen alaan kuuluvalle tieteelliselle artikkelille.

Vuoden 2021 palkinnon raati valitsi kolmestatoista tiedelehtien esivalitsemasta artikkelista. Palkinnon voittaja julkistettiin 22.4.2021 kaupunkitutkimuksen päivillä.

TK

Kaupunkitutkimuksen päivät 2021 – vuoden kaupunkikirjoitus

Yhdyskuntasuunnittelu-lehti

Turun kaupunkitutkimusohjelma